“โฟล์คลิฟท์” จะชื้อหรือเช่า แบบไหนดีกว่ากัน

โลกธุรกิจ โลกออนไลน์

“โฟล์คลิฟท์” จะชื้อหรือเช่า แบบไหนดีกว่ากัน

Renting or Buying a Forklift….which is the better option?

“รถยก หรือ รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)”  คือเครื่องมือที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับงานในแวดวงอุตสาหกรรมและห้างร้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพหลากหลายด้าน ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจนั้นๆ ในทางตรงนัก แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่ารถยกเหล่านี้มีบทบาทโดดเด่นซึ่งมีส่วนช่วยให้บริหารและจัดการกับธุรกิจต่างๆ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้เป็นอย่างดี จนในหลายๆ องค์กรที่มีความจำเป็นที่จะต้องขนถ่ายวัสดุอย่างสม่ำเสมอก็เลือกที่จะจัดซื้อหรือจัดหารถยกเหล่านี้มาไว้ในครอบครอง เพื่อช่วยให้งานการต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น แต่รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์นั้นด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีที่มีราคาค่อนข้างมาก ประกอบกับภายหลังการซื้อเจ้าของก็จะต้องคอยบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถโฟล์คลิฟท์ในกรณีที่ชำรุดอีก ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายตามมาเพิ่ม จึงไม่สามารถพูดได้เต็มปากนักว่าการจัดซื้อหรือจัดหารถยกมาไว้ในครอบครองนั้นจะเป็นไอเดียที่ดีเสมอไป ในบางบริษัทจึงมีรถยกให้เช่าเผื่อไว้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้รถเหล่านี้ แต่ไม่อยากจะต้องมาคอยดูแลบำรุงรักษาในอนาคต อย่างเช่นรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ให้เช่าของ Crown ที่มีรถยกหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกเช่าตามความต้องการ

แต่หากจะถามว่าการซื้อหรือเช่ารถโฟล์คลิฟท์แบบไหนถึงจะเป็นวิธีที่ดีกว่ากันนั้น คงเป็นเรื่องที่ให้คำตอบได้ยาก เพราะเป็นเรื่องที่ลูกค้าจะต้องตัดสินใจด้วยตนเอง โดยอาจพิจารณาจากมูลเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้

            งบประมาณ

ด้วยความที่แต่ละองค์กรนั้นอาจจะมีงบประมาณจัดสรรไม่เท่ากัน แต่ตัวช่วยสำหรับงานการต่างๆ นั้นก็เป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการคำนึงถึงงบประมาณภายในองค์กรก่อนตัดสินใจนั้นดูจะเป็นเรื่องที่เข้าท่าที่สุดในการคิดว่าควรจะซื้อหรือเช่ารถยกเหล่านั้น

            – ระยะเวลาในการใช้งาน

            เรื่องนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้นำมาประกอบการตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือเช่ารถยกได้ เพราะในการใช้งาน ในบางโอกาสเราอาจจะพบว่ารถยกไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นในระยะยาวสำหรับองค์กรของเรา ดังนั้นการเลือกที่จะเช่ารถยกมาใช้งานแทนการซื้อก็อาจจะทำให้ได้ประหยัดต้นทุนมากกว่า แถมยังไม่ต้องมากังวลเรื่องการบำรุงรักษาในอนาคตให้กระทบกับค่าใช้จ่ายอีกด้วย

            – การดูแลรักษา

            การเป็นเจ้าของสิ่งใดนั่นหมายความว่าเราจะต้องคอยบำรุงรักษาสิ่งๆ นั้นให้อยู่ได้อย่างยาวนาน รถโฟล์คลิฟท์เหล่านั้นก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่ไม่กังวลว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาและพร้อมที่จะจัดซื้อจัดหามาเพื่อใช้งานนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่บางคนอาจจะมีความกังวลและไม่มีเวลามากพอที่จะมาจัดการดูแลบำรุงรักษารถยกเหล่านี้ ทำให้การเช่าเป็นเรื่องที่ดีในกรณีแบบนี้ เพราะเมื่อเช่ามาคุณอาจจะต้องคอยทะนุถนอมในระดับหนึ่ง แต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องบำรุงรักษาด้วยตัวเอง เนื่องจากเป็นรถยกสำหรับเช่าที่บริษัทให้เช่าจะต้องคอยดูแลและบริการในเรื่องนี้ให้อยู่แล้ว

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ไม่ว่าจะซื้อหรือเช่า ดีหรือไม่ดีนั้น เรื่องทั้งหมดเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยดูจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้นำเสนอไปหรืออาจจะพิจารณาจากสาเหตุอื่นๆ ร่วมด้วย และเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการแบบไหนค่อยลองมองหารถยกที่ดีที่สุดก็ไม่เสียหาย